Tổng kết phong trao thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

03/08/2017

Triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua của Thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2017, Sở Ngoại vụ đã đăng ký mô hình thi đua khen thưởng năm 2017 với chủ đề “Tham mưu tổ chức, phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thành phố”. Trọng tâm là phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại gắn liền với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017” với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc, tác phong, ứng xử trong việc thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức Sở.

Tính đến 6 tháng đầu năm, phong trào đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở và đã đạt được những kết quả thiết thực trên lĩnh vực đối ngoại của Thủ đô, cụ thể trên các lĩnh vực nổi bật sau:

- Sở đã chủ trì tổ chức 13 đoàn công tác nước ngoài do lãnh đạo Thành phố dẫn đầu đi thăm và làm việc tại các nước. Sở đã tham mưu, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ lãnh đạo Thành phố tiếp và làm việc với 97 đoàn khách quốc tế, đến chào xã giao, tìm hiểu về hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Hà Nội.

- Sở Ngoại vụ đã tham mưu, báo cáo UBND Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư, ví dụ như: Tọa đàm “Gặp gỡ Canada”; “Tọa đàm về phát triển thành phố thông minh” với Bộ Thương mại Hoa Kỳ và 18 Tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thành phố thông minh và chính phủ điện tử.

- Tích cực triển khai kết quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố, tiêu biểu như: xúc tiến hợp tác với các đối tác Úc về xây dựng các cơ sở trung tâm thể thao đẳng cấp quốc tế, chuyển giao công nghệ mới; hợp tác với các đối tác Trung Quốc và Singapore về phát triển cây xanh đô thị, cải tạo cảnh quan đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ, hợp tác với Israel trong lĩnh vực khởi nghiệp, thành phố thông minh ...

- Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế được quan tâm, đẩy mạnh. Sở đã tham mưu Thành phố ký kết 04 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài, cụ thể: Biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ Thủ đô Phnom Pênh xây dựng Đại lộ Hữu nghị Phnom Pênh – Hà Nội với số tiền 5 triệu 257 ngàn đô la Mỹ; Bản ghi nhớ với Công ty TNHH AEON; Công ty cổ phần Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo; Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn NIDEC.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp đại diện KOCHARM

- Sở Ngoại vụ đã phối hợp vận động viện trợ và phối hợp tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt 06 dự án do các Tổ chức PCPNN tài trợ cho các đơn vị của thành phố Hà Nội như: UBND quận Hà Đông, UBND xã Vân Hòa, xã Tản Lĩnh, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Bệnh viện Tim Hà Nội. Tổng trị giá của các khoản viện trợ là 1.390.088.736 VNĐ.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại chính trị, văn hóa và đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội, tiêu biểu như: Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Trưng bày hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017; Lễ bật đèn kỷ niệm Quốc khánh Ai-len ngày 18/3/2017; phối hợp tổ chức “Ngày Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2017”;

- Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Ngoại vụ cũng tập trung thực hiện công tác thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính: Ban hành các Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch đề ra của Thành phố.

- Xây dựng lại quy định, chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, xây dựng quy chế, quy trình giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch công tác năm và tiến độ giải quyết công việc theo từng tuần, từng tháng; Thực hiện đề án, kế hoạch tinh giảm biên chế; đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan;

- Hiện đại hóa nền hành chính: Duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, vận hành phần mềm quản lý văn bản, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành cơ quan, đơn vị. Toàn thể cơ quan áp dụng email công vụ trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, sử dụng phần mềm trao đổi thông tin nhanh giữa Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ công chức trong Sở; lắp máy điểm danh bằng cách quẹt thẻ hoặc vân tay, nhằm đảm bảo giờ giấc lao động và ổn định.

- Công tác thi đua khen thưởng: Sở Ngoại vụ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Trong Quý I/2017, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đã họp và quyết định khen thưởng đột xuất cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố. Chủ động rà soát, xem xét, khen thưởng cho các cá nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thông qua việc đề nghị Thành phố xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho 02 cá nhân quốc tịch Pháp.

Sở đang triển khai công tác bình xét danh hiệu “Người tốt, việc tốt” nhân rộng gương “điển hình tiên tiến” cấp cơ sở cho các cá nhân tiêu biểu và chuẩn bị hồ sơ trình Ban thi đua Khen thưởng TP danh sách NTVT cấp Thành phố năm 2017.

- Nhiệm vụ đặt ra trong các tháng tiếp theo là: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan để triển khai ngoại giao toàn diện và hội nhập quốc tế, phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để đối ngoại Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Các tin đã đăng