Tổ chức ôn tập thi sát hạch tuyển dụng viên chức của Sở Ngoại vụ Hà Nội

13/04/2016

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức viên chức làm việc tại trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội năm 2015 ban hành Thông báo số 2/HĐTD về việc triệu tập thi sinh đủ điều kiện tham gia ôn tập thi sát hạch tuyển dụng viên chức, thông báo lịch thi sát hạch và lịch nộp bảng điểm của thí sinh dự tuyển.

Theo đó thời gian cụ thể như sau:

  • Ngày 14/4/2016 tổ chức ôn tập vào hồi 14giờ tại Hội trường Sở Ngoại vụ Số 10 Lê Lai – Hoàn kiếm – Hà Nội.
  • Ngày 19/4/2016  tổ chức sát hạch thí sinh dự tuyển vào hồi 8 giờ tại Hội trường Sở Ngoại vụ Số 10 Lê Lai – Hoàn kiếm – Hà Nội.
  • Ngày 20/4/2016 nhận bảng điểm của thí sinh tham gia dự tuyển tại bộ phận 1 cửa của Sở Ngoại vụ Số 10 Lê Lai – Hoàn kiếm – Hà Nội.

Trân trọng thông báo

Các tin đã đăng