Thông báo thời gian, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2015

16/06/2015

Ngày 10/6/2015, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 ban hành Thông báo số 1159/TB-HĐTT về việc thông báo thời gian, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015; Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 số 723/LT-HĐTT ngày 21/4/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; Thông báo số 1110/TB-HĐTT ngày 05/6/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 về việc thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính trong thi tuyển công chức năm 2015. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi môn thi viết kiến thức chung và chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 như sau:

Tổ chức thi tại 2 địa điểm; tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi viết: 2716 thí sinh, 86 phòng thi:

1. Tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, số 1 đường Hoàng Minh Giám quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 45 phòng thi: từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 45, gồm 1080 thí sinh từ số báo danh CV0001 đến số báo danh CV1778

2. Tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, Mai dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 41 phòng thi, từ phòng thi số 46 đến phòng thi số 86, gồm 1636 thí sinh từ số báo danh CV1779 đến số báo danh CV4363.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi 2 môn viết kiến thức chung và viết chuyên ngành, thực hiện theo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 số 723/LT-HĐTT ngày 21/4/2015; xem thông báo phòng thi, địa điểm thi trên trang Website sonoivu.hanoi.gov.vn và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng vào ngày 16/6/2015. Yêu cầu thí sinh có mặt tại phòng thi vào hồi 15 giờ 30 ngày 20/6/2015 để học tập Quy chế, Nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi;  có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 21/6/2015 (Chủ Nhật)  để dự thi môn viết kiến thức chung;  có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 30 ngày 21/6/2015 để dự thi môn viết chuyên ngành.

Danh sách: http://sonoivu.hanoi.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/740/1558/aticle/13912

Các tin đã đăng