Thay đổi Lịch Tổ chức thi sát hạch tuyển dụng viên chức của Sở Ngoại vụ Hà Nội

16/04/2016

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức viên chức làm việc tại trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội năm 2015 ban hành Thông báo số 08/HĐTD về việc thay đổi lịch tổ chức tuyển dụng việc chức làm việc tại Trung tâm dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà nội

Theo đó thời gian tổ chức thi sát hạch tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

Ngày 27/4/2016 Hội đồng  tổ chức thi sát hạch thí sinh dự tuyển vào hồi 8 giờ tại Hội trường Sở Ngoại vụ Số 10 Lê Lai – Hoàn kiếm – Hà Nội. (Bài viết 120 phút)

Trân trọng thông báo

Các tin đã đăng