Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua số II- Bộ Ngoại giao

10/07/2017

Trong hai ngày 06 và 07/7/2017, tại Hải Phòng, Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Anh Dũng - Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ: Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan cùng thảo luận về  Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Cụm thi đua số II; Dự thảo Nghị định 24 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6 tháng đầu năm 2017, công tác thi đua Cụm Thi đua số II hoạt động sôi nổi, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế xã hội từng địa phương trong Cụm; thiết thực lập thành tích chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2017. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, nội dung thi đua được đổi mới gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng tỉnh, thành phố văn minh, thanh lịch, hiện đại. Thông qua các phong trào thi đua đã khai thác được nhiều tiềm năng sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm công tác đối ngoại. Việc biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến, lan tỏa rộng khắp. Nhiều tấm gương có thành tích cao trong công tác ở các đơn vị đã được suy tôn có tác động tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong Cụm đã quan tâm sâu sát, tích cực phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành ngoại giao và địa phương về công tác thi đua khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng để thi đua thực sự trở thành động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với những nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 được các đơn vị quan tâm nhằm đổi mới, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác để thi đua thực sự trở thành đòn bẩy, là động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tin đã đăng