Bàn giao công tác công đoàn Ban chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017-2022

06/09/2017

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 05/9/2017, tại Sở Ngoại vụ Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Sở Ngoại vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã tiến hành bàn giao công tác công đoàn cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Công đoàn Sở ngày 8/8 đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Công đoàn.

Lễ trao Biên bản bàn giao của Ban chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2012-2017 và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Hội nghị, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bàn giao các nội dung công tác công đoàn cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cụ thể: Bàn giao công việc của tập thể BCH, công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn. Bàn giao công việc của kế toán, thủ quỹ, công tác văn phòng công đoàn, quỹ công đoàn. Ban giao hồ sơ, sổ sách lưu trữ, tài liệu, công tác công đoàn khác.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu

Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn phát biểu: BCH Công đoàn Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, huy động mọi nguồn lực, tập hợp sức mạnh của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng Công đoàn Sở ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa.

Các tin đã đăng