Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng Cụm thi đua số II Thành phố Hà Nội

04/08/2017

Chiều ngày 4/8, Cụm thi đua số II TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng tới.

Ngay từ đầu năm 2017, Cụm thi đua số II đã phối hợp ban hành kế hoạch thi đua, bảng chấm điểm, bảng ký kết giao ước thi đua của Cụm. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch thi đua của từng đơn vị và tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu của Thành phố giao trong năm 2017. Cụm đã xây dựng dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số II TP Hà Nội.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm đã chủ động, tích cực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua đã gắn với các hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, phát huy vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đội ngũ cán bộ công chức viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra đều thực hiện hoàn thành so với tiến độ kế hoạch công tác năm.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức đa dạng các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các đơn vị đã tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản quản lý nhà nước và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành uỷ.

Những tháng cuối năm, Cụm thi đua số II tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng gương cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu trong các đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm cũng như đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của từng đơn vị, giữ vững sự ổn định về kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Song song với đó, Cụm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác kịp thời, công khai minh bạch theo quy định. Hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực; tránh qua loa, hình thức...

Các tin đã đăng