Xuất cảnh để thực hiện công tác của CBCNV

21/03/2013

Giới thiệu về yêu cầu, trình tự thực hiện thủ tục xuất cảnh để thực hiện công tác của CBCNV

Trình tự thực hiện:

 • Các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội có công văn cử cán bộ đi công tác nước ngoài để thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu
  • Sáng: từ 8h30 đến 10h30
  • Chiều từ 14h00 đến 16h00

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Công văn cử cán bộ, CNVC của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Quận, Huyện thuộc Thành phố Hà Nội đi công tác nước ngoài.
 • Thư mời của tổ chức hoặc đối tác nước ngoài (bản dịch có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị).
 • Số lượng hồ sơ : 1 bộ

Thời hạn giải quyết :

 • 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :

 • Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Lệ phí :

 • Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 • Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC: