Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của CBCNVC thuộc các đơn vị của Hà Nội.

23/07/2013

Trình tự thực hiện: 

- Cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị của Hà Nội có nhu cầu đi nước ngoài về việc riêng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu 

                                                + Sáng: từ 8h30 đến 10h30

                                                + Chiều từ 14h00 đến 16h00

Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Công văn cho phép cán bộ, CNVC của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Quận, Huyện thuộc Thành phố Hà Nội đi nước ngoài về việc riêng;

* Số lượng hồ sơ : 1 bộ

 Thời hạn giải quyết : 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Công văn chấp thuận của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Lệ phí : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Công văn số 5105/UB-NV ngày 21/11/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ủy quyền cho Sở Ngoại vụ ký giải quyết xuất cảnh về việc riêng.