Tiếp nhận tình nguyện viên

21/03/2013

Giới thiệu về yêu cầu, trình tự thực hiện thủ tục tiếp nhận tình nguyện viên

Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức xin tiếp nhận tình nguyện viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu

                                                + Sáng: từ 8h30 đến 10h30

                                                + Chiều từ 14h00 đến 16h00.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Đơn xin tiếp nhận tình nguyện viên;

            - Bản sao có chứng thực giấy phép của tổ chức;

            - Văn bản cam kết của tổ chức cung cấp tình nguyện viên;

            - Trích ngang của chuyên gia, tình nguyện viên.

* Số lượng hồ sơ : 1 bộ

            Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị,  tổ chức

            Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép của UBND Thành phố Hà Nội.

Lệ phí : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

            - Quyết định 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.