Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

23/07/2013

Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức của Hà Nội xin đón khách nước ngoài vào làm việc tại đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu 

+ Sáng: từ 8h30 đến 10h30

+ Chiều từ 14h00 đến 16h00 

Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Công văn đề nghị (theo mẫu do Sở Ngoại vụ cung cấp).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội cấp (đối với trường hợp người lao động vào làm việc dài hạn tại Hà Nội);

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng thương mại (đối với trường hợp người nước ngoài vào làm việc có thời gian trên 3 tháng, nhiều lần), nếu là bản tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

Số lượng hồ sơ : 1 bộ 

Thời hạn giải quyết : 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chấp thuận của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Lệ phí : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị (theo mẫu do Sở Ngoại vụ cung cấp)

Mẫu nhập cảnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không có

Cơ sở pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh  về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định 1279/2002/QĐ-BCA ngày 14/7/2002 của Bộ Công an ban hành quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BNG –BCA ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ Ngoại giao-Bộ công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 cỉa Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.