Đăng ký hoạt động cho các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép lập văn phòng đại diện, văn phòng dự án.

23/07/2013

Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức xin đăng ký hoạt động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu                                               + Sáng: từ 8h30 đến 10h30

+ Chiều từ 14h00 đến 16h00

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 03 bản đơn xin đăng ký hoạt động (theo mẫu).

- Bản sao giấy phép do Ủy ban Công tác các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp.

- Bản sao có  chứng thực Hợp đồng thuê trụ sở.

- Sơ yếu lý lịch của Trưởng đại diện.

- Bản tóm tắt các chương trình dự án thực hiện tại Hà Nội và kế hoạch thực hiện của tổ chức thời gian tới.

Danh sách và hợp đồng lao động của cán bộ nhân viên làm việc cho tổ chức.

* Số lượng hồ sơ : 1 bộ

Thời hạn giải quyết : 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy xác nhận của Sở Ngoại vụ HN.

Lệ phí : Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của CHính Phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 05/2012/TT-BNG hướng dẫn thi hành Nghị Định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của CHính Phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam