Lễ ký giao ước thi đua Cụm thi đua số II- Bộ Ngoại giao

17/02/2017

Ngày 17/2, Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2017 và Hội thảo “Công tác ngoại vụ địa phương, thực trạng và giải pháp” tại Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Bùi Thanh Sơn – Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số II; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Phú Thọ…

Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao gồm Sở ngoại vụ các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao ghi nhận và đánh giá cao những thành tích các sở Ngoại vụ trong Cụm thi đua số II đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tập thể, cán bộ, công chức các sở Ngoại vụ trong Cụm Thi đua số II tiếp tục tích cực và chủ động trong công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương về triển khai các hoạt động đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII: “Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế”. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Quán triệt và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế mới; mở rộng hợp tác quốc tế và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tích cực quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đối ngoại…

Lễ ký giao ước thi đua giữa các thành viên trong Cụm thi đua số II - Bộ Ngoại giao

Sau khi thảo luận, thông qua Quy chế và Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Cụm, lãnh đạo Sở Ngoại vụ 11 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số II đã ký giao ước thi đua năm 2017. Sở Ngoại vụ Hải Phòng được cử làm trưởng Cụm thi đua số II – Bộ Ngoại giao năm 2017, và Sở Ngoại vụ Phú Thọ và Thái Nguyên làm Cụm phó.

Tại Hội thảo, đại diện các Sở Ngoại vụ đã có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác ngoại vụ địa phương, đề xuất phương hướng và giải pháp để phát huy hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về ngoại vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của công tác đối ngoại nói chung và công tác ngoại vụ địa phương nói riêng…

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội - Nguyễn Nam Hải phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Nguyễn Nam Hải đã chia sẻ kinh nghiệm và một số kết quả nổi bật của công tác đối ngoại Thủ đô trong năm qua, đồng thời, đề xuất những giải pháp, sáng kiến mới, tập trung vào công tác tổ chức bộ máy cán bộ của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và điều hành…