8 tháng, Hà Nội thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI

31/08/2017

Trong 8 tháng năm 2017, Hà Nội đã thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI, số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới tăng 14%, gần 2.500 DN “hồi sinh”, hoạt động trở lại.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 8 của UBND TP Hà Nội cho thấy, 8 tháng đầu năm, thu hút đầu tư Hà Nội đạt kết quả tốt. Đến cuối tháng 8, toàn Thành phố tiếp nhận 114 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, tổng số vốn đăng ký 70.694 tỷ đồng; 22 dự án hợp tác công- tư (PPP), tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng; thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI. Số lượng DN thành lập mới tăng 14% lên con số 16.714 DN, số vốn đăng ký 129.266 tỷ đồng (tăng 4%); có 177 DN giải thể và 2.497 DN hoạt động trở lại. Tính chung toàn TP Hà Nội hiện có 223.905 DN, đăng ký kinh doanh qua mạng 8 tháng đầu năm đạt khoảng 93.600 hồ sơ, chiếm 72%.
Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng đạt 129.886 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ; chi ngân sách thực hiện 36.117 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán. Đặc biệt, 8 tháng, các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư NSNN được triển khai quyết liệt. Theo đó, Hà Nội đã giải ngân 14.439 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch hiện giao (43,17% kế hoạch giao đầu năm). Tín dụng ngân hàng phát triển tốt; huy động vốn tăng 8,4% và dư nợ tăng 11,7% so với thời điểm cuối năm 2016; tỷ lệ cho vay đầu tư chiếm 22,1%; nợ quá hạn chiếm 2,8% tổng dư nợ. 
Sản xuất kinh doanh trong tháng 8 tiếp tục phát triển.Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 5,7% so cùng kỳ; tính chung 8 thán tăng 6,5%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 12% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng,chỉ số sản xuất côngnghiệp tăng 8,8%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 982 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 7,624 tỷ USD, tăng 8,5%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 2.658 triệu USD, tăng 30,2% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 19.263 triệu USD, tăng 21,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 1,34% so tháng trước, tăng 3,49% so tháng 8/2016, tăng 0,54% so thời điểm cuối năm 2016.
Ngoài ra, lượng khách quốc tế đến lưu trú trong tháng đạt 313 nghìn lượt, tăng 9,9% so tháng trước và tăng 53,8% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 2.338 nghìn lượt, tăng 22,7% cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội đạt 822 nghìn lượt, tăng 2,4% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 6.538 nghìn lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 8 đạt 5.140 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đạt 39.962 tỷ đồng tăng 9% so cùng kỳ.

Các tin đã đăng