Tọa đàm về cải cách hành chính

28/03/2017

Sáng ngày 27/3, tại trụ sở UBND thành phố đã diễn ra chương trình tọa đàm giữa hai Thành phố về công tác cải cách hành chính. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham dự và chủ trì buổi tọa đàm với Đoàn.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc tại Hà Nội. Chủ tịch chia sẻ và nhấn mạnh, việc lựa chọn chủ đề tọa đàm về CCHC là nội dung quan trọng, cần thiết, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc trong mối quan tâm chung của chính quyền và Nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn. 

          Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, đại diện các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông đã trình bày tổng quát và toàn diện về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của Thủ đô Hà Nội. Theo đó, một trong những giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối ngoại của bộ máy hành chính nhà nước, hướng tới nền hành chính phục vụ được xác định chính là công tác CCHC. Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính là 2 trong 6 nội dung chính của CCHC thành phố Hà Nội. Những nỗ lực của thành phố Hà Nội những năm gần đây trong công tác CCHC đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể, năm 2016, thành phố Hà Nội đã được đánh giá tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI so với năm trước. Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn và xác định năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”.

          Trong quy trình phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, thành phố Hà Nội xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá của Thành phố, trong công tác CCHC thành phố Hà Nội xác định sử dụng CNTT là công cụ chính để phục vụ đắc lực cho CCHC, mục tiêu trong công tác CCHC là nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cũng qua công tác CCHC để tạo ra nguồn lực mới, nâng cao năng suất lao động. Thành phố Hà Nội đã loại bỏ toàn bộ các chương trình CNTT đã được xây dựng 5 năm trước từ 2010-2015, xây dựng một hệ thống CNTT dùng chung các Sở, ngành, UBND Quận/Huyện và UBND Xã/Phường/Thị trấn để đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong các cấp chính quyền Thành phố.

          Xếp hạng CNTT, năm 2016, thành phố Hà Nội đứng đầu cả nước về ứng dụng CNTT. Chính nhờ CCHC mà Hà Nội thu hút vốn đầu tư  nước ngoài hơn 3 tỷ đô la Mỹ, các doanh nghiệp trong nước cũng quay trở lại đầu tư vào Hà Nội với tổng số vốn đầu tư 390.000 tỷ đồng, nhiều dịch vụ hành chính công phục vụ Nhân dân được thực hiện trên mạng…

          Từ năm 2015-2020, thành phố Hà Nội xác định CCHH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Thành phố, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân tài, chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo liên thông đồng bộ thống nhất. Trong lãnh đạo và điều hành, Thành phố thực hiện 6 nội cung của CCHC đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Chương trình CCHC lần này chi tiết và cụ thể, xác định rõ trách nhiệm một việc một đầu mối, một việc xuyên suốt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả CCHC đơn vị, địa phương. Tiến hành sửa đổi và bổ sung đồng bộ, kịp thời từ thành phố đến cơ sở, chuẩn hóa các quy trình ban hành quyết định hành chính. Đặc biệt tăng cường phân cấp cho chính quyền cơ sở đặc biệt xây dựng quy chế làm việc của UBND Thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020, đây là một quy chế chi tiết cụ thể, thể hiện rõ một việc, một đầu mối xuyên suốt, trên cơ sở quy chế này các quận huyện, thị xã, thành phố lấy đó làm quy chế mẫu và xây dựng quy chế của ủy ban cấp mình, cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ tài chính công chính là điểm đột phá để việc sắp xếp tinh gọn bộ máy các đơn vị thành công.

Trước tiên, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo CNTT của Thành phố do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban (trước đây là một đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố); tương tự: Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện làm Trưởng ban CNTT… Ngoài ra, Thành phố thay đổi hệ thống cơ sở hạ tầng, từ sử dụng chương trình nhỏ lẻ (ở quận, huyện), xây dựng và thay thế bằng hệ thống mạng dùng chung toàn Thành phố, trong đó kết nối với cả Văn phòng Chính phủ, một số bộ ngành của Trung ương để nhất thể hóa bảo đảm an ninh, bảo mật mạng thông tin, là khâu rất quan trọng trong quản lý, điều hành Nhà nước.

 

Trao đổi riêng về kiện toàn bộ máy, tổ chức, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, khi tiến hành CCHC, cần phải sắp xếp, theo hướng tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu quả. Đây là công việc khó nhất. Thành phố Hà Nội đã gặp gỡ, đối thoại với người lao động (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức…). Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp, chính sách hài hòa để các cán bộ, công chức, đặc biệt với người đang giữ chức vụ ổn định công tác. Đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác này, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ, công việc cơ bản không bị gián đoạn và hiện hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun - Bí thư, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn bày tỏ ấn tượng trước những thành công về công tác CCHC và ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội. Viêng Chăn đánh giá cao hệ thống hành chính của Hà Nội trong việc phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả và mong muốn được chia sẻ về những kinh nghiệm của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng bộ máy thực hiện CCHC, như kiện toàn Ban chỉ đạo, phân cấp trách nhiệm... Thành công của Hà Nội là những kinh nghiệm quý đối với thành phố Viêng Chăn trong lĩnh vực CCHC. Đồng chí Sỉn-la-vông Khút-phay-thun mong muốn Hà Nội sẽ ký kết hợp tác với Viêng Chăn trong thời gian tới để thực hiện công tác CCHC và ứng dụng CNTT.

          Nhất trí với những đề xuất của đồng chí Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố Hà Nội sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, thành công của mình và giúp đỡ thủ đô Viêng Chăn trong CCHC và ứng dụng CNTT; hai bên sẽ cử hai nhóm công tác để xây dựng và hoàn thiện dự thảo nội dung Biên bản ghi nhớ, ký kết nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Viêng Chăn trong năm 2017.